Innowacje pedagogiczne

INNOWACJE PEDAGOGICZNE ROK SZKOLNY 2014/2015

W szkole realizowane są cztery innowacje pedagogiczne.

Innowacja pedagogiczna pani Izabeli Woźniak „Jestem małym badaczem”- doświadczalne poznawanie świata przyrody z wykorzystaniem elementów programu Giseli Walter „ Żywioły w przedszkolu”.

Główne cele innowacji pedagogicznej

1. Popularyzacja wiedzy z edukacji przyrodniczej.

2. Kształtowanie postawy badawczej dążącej do poznania prawidłowości świata przyrody.

Szczegółowe cele innowacji pedagogicznej

1.  Budzenie zainteresowania zjawiskami przyrody, dostrzeganie związków przyczynowo – skutkowych zachodzących w przyrodzie.

2.  Rozwijanie umiejętności dochodzenia do wiedzy poprzez obserwacje, doświadczenia i eksperymenty.

3.  Wdrażanie do nabywania umiejętności planowania i bezpiecznego wykonywania doświadczeń.

4.  Wyrabianie szacunku dla przyrody, ze szczególnym uwzględnieniem żywiołów.

5.  Doskonalenie umiejętności wnikliwej obserwacji, formułowania pytań i poprawnego wyciągania wniosków.

6.  Wdrażanie do twórczego myślenia, samodzielności i kreatywności.

7.  Wykorzystanie wiedzy przyrodniczej w życiu codziennym.

8.  Wyrabianie umiejętności współpracy w grupie.

9.  Doskonalenie sprawności z zakresu małej motoryki.

        Cele  innowacji pedagogicznej   ściśle wiążą się z treściami programu edukacji wczesnoszkolnej i są zgodne z podstawą programową, w  której szczególny nacisk kładzie się na obserwację i doświadczenia.

Zajęcia będą obfitować w doświadczenia, dzięki którym uczniowie zaobserwują i wyjaśnią cechy powietrza, wody i  światła. Planuję regularnie  wykorzystać filmy edukacyjne, głównie z serii „ Była sobie Ziemia”. Chciałabym zorganizować również  wycieczkę o charakterze badawczym i zaprosić na zajęcia pracowników Fundacji Ekologicznej Arka.

W wyniku systematycznej realizacji zajęć uczeń:

     - wykazuje zainteresowanie zjawiskami przyrody

     - dostrzega związki przyczynowo – skutkowe jakie zachodzą w  świecie

       przyrody

     - widzi  konieczności dbania o środowisko naturalne

     - potrafi zaplanować i bezpiecznie wykonać rożne doświadczenia

     - dostrzega  konieczności dbania o środowisko naturalne.

     -  nabył umiejętności dochodzenia do wiedzy poprzez wnikliwą obserwację ,

        wykonywanie doświadczeń i eksperymentów

     - potrafi współpracować w grupie

 

INTERESUJĄCE!

22 kwietnia 2015r. klasa Ib , w ramach realizacji zajęć  z  innowacji pedagogicznej  „Jestem małym badaczem”, wybrała się do Beskidzkiego Centrum Nauki w Świnnej. Uczniowie zwiedzali  wystawę interaktywną. Obserwowali zjawisko złudzenia optycznego, bawili się zabawkami edukacyjnymi,  uczestniczyli w wykonywaniu wielu niezwykłych doświadczeń. Najciekawszym fragmentem zajęć był pokaz naukowy z wykorzystaniem ciekłego azotu. Uczniowie byli świadkami efektownych  „wybuchów”, samoczynnego nadmuchiwania się baloników i wbijania gwoździ zamarzniętym bananem.

Spotkanie z nauką było bardzo fascynujące!!!

Copyright © 2010 SP nr 3.