Innowacje pedagogiczne

INNOWACJE PEDAGOGICZNE ROK SZKOLNY 2016/2017

W szkole realizowane są cztery innowacje pedagogiczne:

1. Izabela Woźniak „Wynalazki, które odmieniły świat”
Główne cele:

 • poznanie historii związanej z wybranymi wynalazkami i ich twórcami.
 • budzenie i aktywizowanie ciekawości poznawczej ucznia.
 • rozwijanie zainteresowań technicznych.
 • nabycie wiedzy na temat sposobów wytwarzania przedmiotów codziennego użytku.


2. Anna Głowacka „Teatr inaczej – Kamishibai, kreatywność i motywacja do działania, klasa 3”.
Główny cel:
Zapoznanie dzieci z Kamishibai oraz stworzenie opowiadania i zaprezentowania go innym dzieciom. Połączenie teatru Kamishibai z różnymi środkami wyrazu z zakresu koloru, dźwięku, ruchu. Wspieranie postawy twórczej dzieci.
Cele szczegółowe:
Uczeń:

 • ­jest świadomy swojego potencjału twórczego,
 • ­stymuluje i rozwija wrażliwości wzrokową, słuchową i dotykową, spostrzegawczość, koncentrację uwagi,
 • ­aktywnie uczestniczy w działaniach rozwijających i stymulujących jego wyobraźnię i fantazję,
 • ­posiada bogate słownictwo,
 • ­podniesie sprawność słuchania, mówienia, czytania i pisania,
 • ­rozwinie zdolności aktorskie i plastyczne
 •  jest czujny ortograficznie,
 • ­ pisze poprawnie pod względem ortograficznym
 • ­ wzmocni poczucie odpowiedzialności za wspólną pracę
 • ­ współpracuje i współtworzy w grupie lub w parze
 • ­ doświadcza pozytywnych emocji i potrafi je przekazać
 •  jest świadomy wartości jakie powinien posiadać człowiek.

Podczas zajęć uczniowie zostaną zapoznani z historią Kamishibai, zasadami jej tworzenia oraz kilkoma baśniami/wierszami. Następnie dzieci wykorzystując "magiczną skrzynkę” będą mogły wymyślać własne opowiadania/baśnie/bajki, wymyślać inne zakończenia, pisać scenariusze, tworzyć Story Cubes. W związku z pisaniem swoich tekstów będzie również czas na gry i zabawy ortograficzne. Dzięki ćwiczeniom parateatralnym dzieci będą ćwiczyły : kontakt z publicznością, naturalność w opowiadaniu, mimikę, gesty i intonację, będą tworzyć swój własny i niepowtarzalny styl. Podczas pracy z tekstem będą uczyć się: skracać tekst tak by zawierał najważniejsze epizody, ciekawe zwroty akcji, kluczowe postacie, następnie będą planować i wykonywać ilustracje oraz ćwiczyć prezentację. Będą mogły do końcowego przedstawienia przygotować piosenkę, taniec, kostium, efekty dźwiękowe.

3. Magdalena Bieniek „Tajemnice sztuki”.
Cele:

 • ­ zapoznanie uczniów z dobytkiem artystycznym i rozwojem myśli plastycznej, ich refleksja nad miejscem sztuki w życiu człowieka,
 • ­położenie nacisku na estetykę prac,
 • zachęta do zabawy „poważną” sztuką i podjęcia dialogu z dziełami i twórcami.

Tematyka
Podczas zajęć uczniowie poszerzą swoje wiadomości o historii sztuki. Podczas zajęć będą poznawać dzieła wielkich światowych artystów, wcielać się w znanego malarza, będą mogli poczuć trud i radość tworzenia oraz inspirować się dobytkiem kulturowym. Zabawa i twórcze działanie podczas takich zajęć mają prowadzić do przyswojenia i utrwalenia pewnego zakresu wiadomości z historii sztuki oraz barw czy kompozycji oraz korzystanie z tej wiedzy w praktyce.
   
4. Anna Dendys „Odkrywamy mikro świat”
Cele główne:

 • ­rozbudzanie i rozwijanie pasji badawczej,
 • ­popularyzacji wiedzy przyrodniczej,
 • ­wyrabianie umiejętności pracy indywidualnej i współpracy w grupie.

Zaplanowano zajęcia z serii:

 • ­ poznajemy budowę i mechanizm działania mikroskopu,
 • ­rodzaje mikroskopów,
 • ­oglądanie preparatów stałych,
 • ­wykonywanie preparatów mokrych,
 • ­nauka wykonywania rysunku spod mikroskopu,
 • ­obliczanie powiększeń mikroskopowych.