Innowacje pedagogiczne

INNOWACJE PEDAGOGICZNE ROK SZKOLNY 2013/2014

W szkole realizowane są dwie  innowacje pedagogiczne.

Innowacja pedagogiczna „ Tworzymy klasowy teatr

Sztuka jest bardzo ważnym aspektem ludzkiego życia. Na co dzień spotykamy się z wytworami sztuki użytkowej, słuchamy muzyki, oglądamy obrazy…Niestety w współczesnym świecie coraz częściej  wartościowe spotkania ze sztuką zastępują gry komputerowe i seriale telewizyjne. Trzeba więc stworzyć dziecku warunki kontaktu ze sztuką.  Aby wzmocnić i uatrakcyjnić dotychczasowe działania szkoły w tym zakresie, w roku szkolnym 2013\2014 rozpocznie działalność koło teatralne przeznaczone dla uczniów klasy IIIb.

Zajęcia mają na celu rozwijanie dziecięcej wrażliwości na żywe słowo, zdobycie wiedzy o historii teatru, kształcenie kreatywności, naukę prawidłowej dykcji i przygotowanie do odbioru sztuki teatralnej. Ważnym etapem organizowanych spotkań  będzie przygotowanie przedstawień dla całej społeczności szkolnej.


Zajęcia teatralne odbywają się w każdy poniedziałek od 12.45 do 13.30

autor: Izabela Woźniak 

Innowacja pedagogiczna – „Poznajemy przyrodę przez doświadczenia i eksperymenty”

Innowacja ma charakter metodyczny i jest przeznaczona dla uczniów klas IV. Grupa licząca max 10 osób. Miejscem realizacji będzie Szkoła Podstawowa nr 3 im Macierzy Szkolnej w Bielsku- Białej. Zajęcia w formie laboratoryjnej odbywać się będą co dwa tygodnie przez 45min, w okresie od października 2013r do maja 2014r.

     Ważnym elementem działań dydaktycznych naszej szkoły jest zachęcenie uczniów do pogłębiania i rozbudzania zainteresowań przedmiotami matematyczno - przyrodniczymi. Istotnym założeniem  innowacji  jest kształcenie umiejętności bezpiecznego eksperymentowania, a także wnikliwej obserwacji przebiegu doświadczeń chemicznych oraz fizycznych i trafnego formułowania wniosków.

Podczas zajęć uczniowie będę wykonywać głownie doświadczenia i eksperymenty chemiczne i fizyczne. Wykonując  doświadczenia i eksperymenty uczniowie będą wykorzystywać ogólnodostępne substancje oraz korzystać z  pomocy przygotowanych przez nauczyciela prowadzącego zajęcia. Podczas zajęć uczniowie będą korzystać z przygotowanej wcześniej przez nauczyciela instrukcji  co kształtować będzie umiejętność czytania ze zrozumieniem.

   Zaplanowano doświadczenia z serii: woda, powietrze, doświadczenia z techniki oraz chemia w kuchni.

Głównym celem zajęć laboratoryjnych jest: rozbudzanie i rozwijanie pasji badawczej, popularyzacji wiedzy przyrodniczej,  wyrabianie umiejętności pracy indywidualnej i współpracy w grupie.

Dzięki uczestnictwu w zajęciach uczeń: poszerzy swoje zainteresowania przedmiotami ścisłymi, rozwinie umiejętności planowania, przeprowadzania i opisu doświadczeń, wykaże się większą samodzielnością w działaniu, uświadomi sobie jak istotne jest zachowanie wszelkich środków bezpieczeństwa podczas pracy laboratoryjnej, potrafi pracować w grupie, nabywa większej pewności siebie, uświadomi sobie jak dalece fizyka, chemia i matematyka są niezbędne w każdej dziedzinie życia.

autor: Anna Dendys

 

INNOWACJE PEDAGOGICZNE ROK SZKOLNY 2012/2013

„ LOGO- zabawy, czyli stymulowanie aktywności językowej dziecka”

zobacz szczegóły...

 „ Lubię swoją klasę” 

zobacz szczegóły...

„ Z Reksiem przez Polskę”

zobacz szczegóły...

 „Tu mieszkam”

  zobacz szczegóły...

INNOWACJE PEDAGOGICZNE ROK SZKOLNY 2011/2012


1.MAMO, TATO POBAWMY SIĘ RAZEM

 

Copyright © 2010 SP nr 3.