Współpraca ze środowiskiem lokalnym

 

Lp.

Instytucja

Rodzaj wspólpracy

1.

Macierz Ziemi Cieszyńskiej

- koordynacja współpracy z oddziałem bielskim

2.

Gimnazjum nr 16

Gimnazjum nr 11, Gimnazjum nr 1,

Szkoła Podstawowa nr 32

- dni otwarte szkoły,

- współpraca w ramach SKKT

3.

Polska Szkoła na Zaolziu 
w Koszarzyskach

- prowadzenie korespondencji,

- wzajemne odwiedziny nauczycieli i uczniów wraz z rodzicami,

- wymiana upominków z okazji świąt,

4.

Przedszkole nr 2

- koncerty i występy naszych uczniów dla przedszkolaków,

- zajęcia warsztatowe dla nauczycieli,

- lekcje pokazowe dla przedszkolaków i ich nauczycieli,

- zajęcia biblioteczne dla przedszkolaków

5.

Współpraca z Hufcem Beskidzkim ZHP

 

6.

Współpraca z Centrum Informacji Europejskiej

 

7.

Polskie Towarzystwo Turystyczno- Krajoznawcze

- udział w konferencjach, warsztatach, wycieczkach,

- współpraca z przewodnikami górskimi,

- udział w imprezach, konkursach na szczeblu miejskim i wojewódzkim

8.

Biuro Wystaw Artystycznych

- wyjścia uczniów na warsztaty plastyczne i wystawy malarskie

9.

Bielskie Towarzystwo Muzyczne

- organizacja koncertów muzyki poważnej dla uczniów klas I-III

10.

Bielskie Centrum Kultury

- organizacja wyjść uczniów na imprezy muzyczne

11.

HELIOS

- organizacja wyjść uczniów do kina

12.

Teatr Polski

- organizacja wyjść uczniów na spektakle teatralne

13.

Teatr Lalek "Banialuka"

- organizacja wyjść uczniów na spektakle teatralne,

- warsztaty teatralne

14.

Ośrodek Szkolno- Wychowawczy

- spotkania z nauczycielami, wymiana doświadczeń,

15.

Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt

- zbiórka darów i żywności dla zwierząt

- opieka nad zaadoptowanymi zwierzętami

16.

Książnica Beskidzka

- wypożyczenie dokumentów archiwalnych,

- udział uczniów w konkursach na szczeblu wojewódzkim i międzynarodowym ,

- udział uczniów w konkursach, odczytach, wycieczkach, spotkaniach z pracownikami biblioteki

17.

Zakład Oczyszczania Miasta

- akcja ekologiczna segregacji śmieci

18.

Parafia pw. Trójcy Przenajświętszej

Parafia pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa

- pomoc w przygotowaniu mszy,

- udział w konferencjach parafialnych,

- uczestnictwo w nabożenstwach różańcowych, Drogi Krzyżowej, nabożeństwach majowych,

- pomoc w organizacji I Komunii Swiętej,

- organizacja zbiórek przyborów szkolnych dla dzieci z Domu Dziecka,

- pomoc w organizacji rekolekcji wielkopostnych,

- organizacja konkursów świątecznych i wiedzy religijnej,

- organizacja pomocy finansowej dzieciom,

- jw.

19.

Rada Osiedla "Górne Przedmieście", "Piastowskie", "Dolne Przedmieście"

- udostępnienie lokalu na zebrania Komitetu Osiedlowego,

- organizacja przedstawień dla osób starszych,

20.

Centrum Pomocy Rodzinie

- pomoc doraźna rodzinom potrzebującym wsparcia,

21.

Zarząd Rejonowy PCK

- udział w spotkaniach członków i zebraniach zarządu,

- akcje sprzedaży znaczków,

- akcje i konkursy promujące zdrowy tryb życia,

- zbiórki pieniędzy

22.

Policja

- spotkania dla klas I-III,

- spotkania dla rodziców i uczniów klas VI,

- monitorowanie rodzin niewydolnych wychowawczo

23.

Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna

- badania uczniów klas I w ramach profilaktyki zapobiegania trudnościom w nauce,

- organizacja pomocy uczniom z trudnościami szkolnymi

24.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

 

25.

Kurator Sądowy.

Sąd rodzinny i ds. nieletnich

 

26.

Współpraca z ATH

 - praktyki studenckie

27.

Towarzystwo Nauczycieli Bibliotekarzy Szkół Polskich

- stała współpraca z oddziałem bielskim

28.

Stowarzyszenie Edukacji Nauczania Początkowego

 - udział i prowadzenie warsztatów szkoleniowych,

29.

Czasopismo Edukacyjne "Jutrzenka" w Czeskim Cieszynie

 - publikacje

30.

Centrum Pedagogiczne dla Polskiego Szkolnictwa Narodowościowego 
w Czeskim Cieszynie

- prowadzenie zajęć i lekcji dla nauczycieli

 

Copyright © 2010 SP nr 3.